Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

05.03.2021

Zapraszamy dzieci w wieku od 11 do 14 lat ( których co najmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników) do wzięcia udziału w konkursie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej ,,Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/…/zaproszenie-dla-dzieci-i…/
Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę)

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.