Aktualne konkursy

Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie przyrody 2022/2023

 

   Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  Powiatowe Centrum Ekologiczne, zapraszają uczniów szkół podstawowych i średnich do  udziału  w konkursie wiedzy o ochronie przyrody.

   Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o   ochronie przyrody, kształtowanie świadomości   ekologicznej oraz wypracowanie wrażliwości na   otaczający świat przyrody wśród młodzieży  szkolnej.

   Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który obejmuje zagadnienia zawarte w Atlasie Form Ochrony Przyrody Powiatu Limanowskiego. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Limanowskiego.

Konkurs organizowany jest dla uczniów w 3 kategoriach wiekowych:

– dzieci w wieku szkół podstawowych klas I-IV,

– szkół podstawowych klas V-VIII,

– szkół średnich.

Do konkursu szkoły mogą zgłosić: • 2 osoby z każdej szkoły podstawowej klas I-IV, • 2 osoby z każdej szkoły podstawowej klas V-VIII

    

 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności pokazującej walory naturalne, dziedzictwo kulturowe i kulinarne oraz różnorodność przyrodniczą obszarów wiejskich.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny zakończy się wyborem sześciu wyróżnionych prac: trzech prac w grupie dzieci z klas 0-III oraz trzech prac z klas IV-VIII i przekazaniem ich do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie, na terenie którego leży szkoła.

Etap szkolny do 30 września 2022 r.