Aktualne konkursy

Szkolny konkurs fotograficzny

pt. ,,Przyroda mojej miejscowości w zimowej odsłonie”

    Ferie powoli dobiegają końca, ale zima trwa w            najlepsze 😃😃❄️❄️☃️
    Wykorzystajcie ten piękny zimowy czas na               wędrówki i kontakt z przyrodą.
    Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do     udziału w szkolnym konkursie fotograficznym.
   Uchwyćcie aparatem fotograficznym zimową       przyrodę, piękny zimowy krajobraz w naszej   miejscowości.
  Tematem zdjęć może być jakikolwiek obiekt przyrodniczy ( rośliny, zwierzęta, krajobraz) czy najpiękniejsze miejsca w naszej miejscowości.
Interpretację tematu zostawiamy waszej wyobraźni.
Czekamy na Wasze prace do 4 marca, więc jest jeszcze sporo czasu.
Docelowym pomysłem, jest stworzenie wspólnie z uczniami albumu, ukazującego piękno przyrody naszej miejscowości w różnych porach roku.
Poniżej krótki regulamin, po feriach więcej szczegółów…
1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczycach w II kategoriach wiekowych:
I kategoria : uczniowie klas 1-4
II kategoria; uczniowie klas 5-8
2. Celem konkursu jest:
– ukazywanie piękna przyrody oraz zachęcanie do fotografowania, szczególnie obiektów przyrodniczych i krajobrazów;
– propagowanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą;
– uwrażliwienie na piękno przyrody w miejscu zamieszkania;
– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów;
– poznawanie najbliższej okolicy, promocja naszego regionu
Zgłoszone prace muszą być wykonane osobiście przez uczestnika i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
4. Do konkursu autor może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w formacie JPG.
Prace należy przesłać na adres: mogielica@op.pl, do dnia 4.03.2022.
5. Kryteria oceny:
Fotografie oceniane będą pod względem:
– zgodności z tematem
-sposobu przedstawiania przekazanych treści
– estetyki i walorów artystycznych
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
6. Galeria zdjęć zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i na wystawie pokonkursowej w szkole.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w marcu 2022 r.

    

 

Konkurs pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

 Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

    

 

 

 

XXXII OGÓLNPOLSKI KONKURS NA OPOWIADANIA O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ

Zgodnie z wieloletnią tradycją Polski Komitet Olimpijski ogłosił konkurs literacki dla szkół podstawowych na opowiadania o tematyce olimpijskiej.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych – z klas IV-VI oraz VII-VIII. Własne doświadczenie sportowe, losy znanych zawodniczek i zawodników, radość z ruchu, wysiłku i zwycięstwa nad sobą to przykładowe wątki literackie opowiadań tegorocznego konkursu.

Co roku otrzymujemy bardzo ciekawe prace, pełne sportowych emocji i wyrazistych bohaterów, którzy przeżywają małe i większe przygody – bliżej lub dalej od swojego domu. Walczą ze słabościami, upadają i podnoszą się. Marzą, by stanąć na podium. Niektórym się udaje, inni próbują dalej. Co ważne, młodzi uczestnicy konkursu są uważnymi i wrażliwymi obserwatorami otaczającego ich, szybko zmieniającego się świata. Odzwierciedlają to tytuły książek ze zwycięskimi pracami jak np. „Stadiony nadziei”, „Siła marzeń”, „Jesteśmy jedną drużyną”, „Dogonić siebie”, „Mierzymy wysoko”, „Wracamy do gry…” – mówią organizatorzy.

Jaki będzie tytuł kolejnej? Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i przesyłanie prac do 13 kwietnia 2022 roku! Niech zachętą będą słowa wieloletniego recenzenta dr. Krzysztofa Zuchory:

Opisywanie sportu przychodzi dzieciom łatwo, same przecież tworzą jego obraz dobrze rozpoznany w zabawie. Wtedy wyobraźnia i fantazja dostarczają takiego materiału literackiego, że wystarczy poddać się natchnieniu. I pisać.

Szczegóły w Regulaminie  

 

,,Na początku była miłość – moja rodzina”

 Zapraszamy przedszkolaków i uczniów klas I–III szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest zachęcenie rodziców, wychowawców do rozmów z najmłodszymi o wartościach rodziny w ich życiu. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2022 r.

Celem konkursu jest zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu. Podkreśla znaczenie rodziców, którzy mają decydujący wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, jego uczuć, świata myśli i dążeń. Konkurs stwarza środowisko rozwojowe dla zdolności dziecka, pogłębiając talenty przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Rodzina widziana oczami dziecka, jest bogatym źródłem życia, szkołą miłości, ciepła i pokoju. Konkurs pozwala uchwycić najcenniejsze wspomnienia i najpiękniejsze chwile spędzane z rodziną.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją tytułu konkursu wraz z wygenerowanym i podpisanym formularzem. Zgłoszenia uczestnictwa dokonujemy na stronie internetowej konkursu.

Praca może zostać wykonana dowolną techniką i być dowolnego formatu.

Na prace czekamy do 30 kwietnia 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja listy laureatów na stronie internetowej konkursu nastąpi 1 czerwca 2022 r. Nagrody zostaną wysłane do 30 czerwca 2022 r.

Regulamin

Strona internetowa konkursu