Rada rodziców

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania, doskonalenia warunków kształcenia oraz wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Przewodnicząca: Marzena Kęskiewicz
  • Zastępca: Katarzyna Karpierz
  • Skarbnik: Beata Chorągwicka
  • Członkowie: Agnieszka Węgrzyn, Monika Lenart, Beata Gucia

O szczegółach działania oraz ustawowych kompetencjach Rady Rodziców można przeczytać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow