Rada rodziców

Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne, działające na rzecz stałego budowania, doskonalenia warunków kształcenia oraz wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach szkoły. Jednym z tych podmiotów jest rada rodziców, której status wpisuje w strukturę organów szkoły.

  • Przewodnicząca: Sylwia Knapczyk
  • Zastępca: Maria Kołodziej
  • Skarbnik: Bogusława Podsiadło
  • Członkowie: Marzena Kęskiewicz, Dorota Węglarz, Bożena Jasek

Kontakt z radą rodziców możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego ……………. oraz nr tel. 999-999-999

Numer konta bankowego Rady Rodziców: ……………………………………………

 

O szczegółach działania oraz ustawowych kompetencjach Rady Rodziców można przeczytać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rady-rodzicow