Szkolny wolontariat i akcje charytatywne

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży i nauczycieli naszej szkoły.

Skierowane jest do młodzieży klas VI- VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne. SKW jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać.

Opiekunowie SKW:  Bernadeta Kowalik, Marta Wątor.

Zbiórka zakrętek plastikowych

Wzorem poprzednich lat kontynuujemy w naszej szkole akcję, która polega na zbiórce plastikowych zakrętek. .

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w ww. akcję w zeszłym roku szkolnym i zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły.

Do akcji może włączyć się każdy uczeń naszej szkoły. Zachęcamy uczniów do rozpropagowania akcji w swoim środowisku, do włączania w tę szczytną akcję swoje rodziny i znajomych.

Zbieramy czyste nakrętki tylko i wyłącznie plastikowe po:

 Napojach, sokach, kawie, herbacie, itp.

 chemii gospodarczej (szampony, dezodoranty itp.)

Nie zbieramy:

 metalowych nakrętek,

 nakrętek po smarach, farbach i innych trujących chemikaliach

Koordynatorem akcji jest Pani Dorota Naściszewska

ZBIERAM TO W SZKOLE

W roku szkolnym 2020/2021, nasza szkoła przystąpiła do programu ,,Zbieram to w szkole”.
Ideę programu najlepiej opisuje motto: ,,Zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody”.
NA CZYM POLEGA POMOC?
Środki finansowe pozyskane dzięki recyklingowi zbieranych w szkołach i przedszkolach przedmiotów, przekazywane są na dzieła sercańskich misjonarzy pracujących w Czadzie, na Filipinach i w Boliwii.
Dzięki tym zbiórkom dokonuje się dwojaka pomoc:
1) Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
Pomoc środowisku naturalnemu, wspieranie recyklingu, aby jak najmniej odpadów trafiało na wysypiska śmieci.
2) Darowizny od firm recyklingowych przekazywane są jako pomoc rozwojowa do najbiedniejszych krajów w Afryce i Azji. Dzięki “dobroczynnemu recyklingowi” wybudowany został dom dla ofiar tajfunu na Filipinach, trzy studnie w Czadzie oraz wspierany jest Dom Dziecka w Boliwii.
CO ZBIERAMY?
W tym roku szkolnym zbieramy:
– BATERIE
– STARE TELEFONY, SMARTFONY
– TABLETY
– LAPTOPY
KLOCKI LEGO ( najlepiej z opakowaniami, kompletne lub niekompletne)
Zamiast wyrzucać, PRZYNIEŚ JE DO SZKOŁY!
Pudełka na zbiórkę tych przedmiotów znajdują się przy wejściu do szkoły.
Koordynatorem akcji jest Pani Marta Wątor

AKCJE CHARYTATYWNE

,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”
Jan Paweł II, przemówienie w UNESCO
Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby nasi uczniowie dostrzegali ludzi, którzy potrzebują pomocy.
W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciele, dzieci i młodzież wraz z Panem Hubertem Rapciakiem zorganizowali koncert charytatywny dla naszego kolegi Marcina Sporka.

 

AKCJA ,,PACZKA NA GWIAZDKĘ”

To akcja świąteczna organizowana dla dzieci z oddziałów onkologicznych. Obejmuje ona także realizację wewnętrznych potrzeb oddziałów.

W roku szkolnym 2021/2022, w ramach VII edycji akcji, realizowany był projekt ,,Podaruj mi nakrycie głowy”, zbierano chusty, czapki, ozdobne opaski, turbany – różnego rodzaju nakrycia głowy.

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest Pani Karolina Karpierz

 

GÓRA GROSZA

Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Akcja polega na zbiórce monet groszowych (od 1 gr. do 50 gr.) we wszystkich typach szkół w całej Polsce.

Koordynatorem akcji w naszej szkole jest Pani Maria Szewczyk

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Uczniowie naszej szkoły co roku włączają się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pieniądze zebrane podczas 30 Finału WOŚP wspomogły okulistykę dziecięcą.

 

Apel o pomoc

Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Was z prośbą, o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację naszej uczennicy Mai Kowalskiej.
 Wpłat można dokonywać również na indywidualne konto Mai, podając poniższe dane:

Odbiorca:
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”

Alior Bank S.A., nr rachunku:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994

Tytułem:
33868 Kowalska Maja Wilczyce darowizna na pomoc i ochronę zdrowia