Koła zainteresowań

Zależy nam, aby dzieci rozwijały swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Zajęcia w kołach zainteresowań dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kół zainteresowań w roku szkolnym 2021/2022

 

Koło geograficzne – skierowane jest do uczniów zainteresowanych geografią, otwartych na świat i poszerzających swoje horyzonty i wiedzę. Ukierunkowane na utrwalenie i  poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii określonych w “Podstawie programowej”. Zdobyte umiejętności i wiedza mają przygotować uczniów do stosowania wiedzy geograficznej w życiu, przygotowania do konkursów przedmiotowych oraz ułatwiać kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Koło biologiczno – chemiczne – Działalność koła jest ukierunkowana przede wszystkim na rozwój zainteresowań przyrodniczych uczniów. Dlatego zajęcia mają charakter badawczo – laboratoryjny. Głównymi punktami zajęć będą doświadczenia i obserwacje. Program ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie wdrażani będą do samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania problemów oraz stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym. W programie koła istotną rolę będzie odgrywało kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.