Świetlica

    Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas  po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Wychowawcami szkolnej świetlicy są: Pani Marta Wątor i Pani Klaudia Strzelczyk.

Harmonogram pracy świetlicy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11.25 – 13.55 11.25 – 13.55 12.15 – 13.55 12.15 – 13.55 11.25 – 13.55

 

 Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to: zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, muzyczne, językowe, matematyczne, komputerowe, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w zabawach tematycznych.

          Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki.

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.  Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

          Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. Praca świetlicy sprzyja w szczególności umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych.

Szczegółową organizację świetlicy określa Statut szkoły, a precyzuje Regulamin świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej SP Wilczyce

                                    

Słoneczny wrzesień i pierwsze wspólne chwile na świetlicy.