Świetlica

 

W naszej szkole działa Świetlica Środowiskowa prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 – 15:00.

Cele i zadania świetlicy:

  •  zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,
  • stworzenie warunków do nauki,
  • zabawa i rekreacja,
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci,
  • wdrażanie do kulturalnego zachowania,
  • przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań domowych,
  • pogłębianie, rozszerzanie wiadomości z różnych dziedzin,
  • Organizowanie zajęć integracyjnych dla wszystkich dzieci,
  • udzielanie pomocy uczniom słabszym

 

                                                           GALERIA ZDJĘĆ