Spotkanie z adwokatem

18.10.2023

17 października 2023 r. uczniowie klas VI – VIII uczestniczyli w prelekcji profilaktycznej dotyczącej cyberprzemocy, prowadzonej przez p. adwokat Joannę Raniszewską.
Spotkanie uzmysłowiło uczniom, że stalking i hejt to przestępstwa, za które odpowiada się karnie.
Cyberprzemoc to temat niezmiernie istotny, zwłaszcza wśród młodych osób, które intensywnie korzystają z Internetu.