Samorząd uczniowski

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 wyłonieni zostali:

Przewodniczący: Angelika Kokoszka

Zastępca: Szymon Budacz

Sekretarz: Karol Kucharczyk

Członkowie: Emilia joniec, Bartosz Chorągwicki, Angelika Węglarz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Joanna Jarosz