Konkurs na pisankę

04.03.2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów klas IV – VII do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Najpiękniejsza kartka wielkanocna”.


Zasady uczestnictwa:
• Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową wykonaną własnoręcznie;
• Format pracy A5 (148mm/210mm);
• Technika wykonania dowolna;
• Przy ocenianiu prac będzie brana pod uwagę: oryginalność, pomysłowość, samodzielność, walory artystyczne
• Nie można kopiować pomysłów z żadnych źródeł przekazu (internet)
• Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci trzech pierwszych miejsc nagrody.


Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V i klasy VI-VII

Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe opatrzone metryczką (imię, nazwisko, wiek) należy złożyć do 17.III. 2021r. w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczycach.


Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22. III.2021 r.


Rozdanie nagród za udział w konkursie będzie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Wilczycach dnia 24.III 2021 r.


Organizator konkursu: Pani Renata Węglarz – nauczyciel plastyki