Zapisy do świetlicy szkolnej

01.09.2022

Szanowni Rodzice,

Rozpoczynamy zapisy uczniów do świetlicy szkolnej. Przypominamy, że zapisu uczniów do świetlicy dokonujemy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców – poprzez wypełnienie karty. W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka na następny rok szkolny.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępna jest:

– u Dyrektora Szkoły

– na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce: DOKUMENTY/DO POBRANIA

Wypełnione karty należy złożyć u Dyrektora Szkoły.