Szkolne Koło Wolontariatu

12.01.2022

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży i nauczycieli naszej szkoły.

Skierowane jest do młodzieży klas VI- VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne. SKW jest wspólnotą całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać.

Opiekunowie SKW:  Bernadeta Kowalik, Marta Wątor, Joanna Jarosz