Szkolna stołówka

Informacje o odplatnościach za żywienie za dany miesiąc, numer konta itp. znajdziecie Państwo w  tutaj:

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE

Informacje o bieżącym jadłospisie znajdziecie Państwo tutaj:

JADŁOSPIS

Stołówki Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej informują, że  od dnia  01.09.2022 r.
koszt jednego posiłku w abonamencie dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Dobra wynosi 9,00 zł.

Zapisując dziecko do Stołówki szkolnej bądź przedszkolnej bardzo prosimy o wypełnienie kart zapisu na obiady.

Odpisy w dalszym ciągu przyjmowane są pod numerem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej: 790 262 902 (dotyczy wszystkich korzystających z naszych obiadów). Odpisy najlepiej zgłaszać za pomocą  SMS, koniecznie dzień przed przewidzianą nieobecnością dziecka.

Nieobecności zgłoszone po godzinie 8 rano nie będą uwzględniane, jednak po kontakcie na powyższy numer lub bezpośrednio z pracownikiem danej kuchni obiad można odebrać w jednorazowym opakowaniu płatnym (0,50 zł jedno danie ; 1,00 zł obiad dwudaniowy)  do godz. 11:30