Szkolna stołówka

W związku ze zmianami od nowego roku ( 1 stycznia 2023 ) dotyczącymi cen obiadów dla uczniów w szkole bardzo prosimy zapoznać się z Regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.

Konieczne jest ponowne wypełnienie deklaracji dotyczącej chęci korzystania przez dziecko z stołówki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

Każde dziecko będzie miało prawo korzystania z jednodaniowego ciepłego posiłku ponosząc tylko opłatę za tzw. “wsad do kotła” który będzie wynosić 4,50 zł.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wilczycach

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wilczycach

Informacje o odplatnościach za żywienie za dany miesiąc, numer konta itp. znajdziecie Państwo w  tutaj:

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE

Informacje o bieżącym jadłospisie znajdziecie Państwo tutaj:

JADŁOSPIS

Odpisy w dalszym ciągu przyjmowane są pod numerem Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej: 790 262 902 (dotyczy wszystkich korzystających z naszych obiadów). Odpisy najlepiej zgłaszać za pomocą  SMS, koniecznie dzień przed przewidzianą nieobecnością dziecka.

Opłaty ustalone wnosi się z dołu za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia w szkole i oddziale przedszkolnym najpóźniej do  dnia 5 kolejnego miesiąca na rachunek bankowy: Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

( rachunek pomocniczy „Stołówka Szkolna” SP w Wilczycach) o numerze:
05 8804 0000 0020 0200 0420 0081