Szkolna stołówka

Obiady wydawane na szkolnej stołówce są o godzinie ……. Cena obiadu …… Aby zapisać ucznia na codzienny szkolny posiłek należy skontaktować się z sekretariatem szkoły, pod nr tel.: ……..