Projekty

Projekt WSPÓLNIE DLA REGIONU

To projekt realizowany w 2022 r. we współpracy z Fundacją Lafarge Wspólnie.

Spośród 222 wniosków złożonych w lutym 2022 r. nasza szkoła została wyróżniona i otrzymała wsparcie w postaci grantu na realizację edukacyjnego ogrodu przyszkolnego.

Projekt ,,Eko- świadomi, młodzi obywatele Małopolski”

To projekt realizowany w 2022 r. we współpracy z Fundacją Horyzont 360.

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań proekologicznych m.in.:
– udział w bezpłatnych warsztatach ekologicznych i pierwszej pomocy: w trakcie zajęć uczestnicy poznają zasady ochrony wód oraz obszarów leśnych, nauczą się dbać o owady oraz poznają ich ważność dla życia i zdrowia człowieka, nauczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
– oddolne inicjatywy w obszarze ochrony środowiska, konkursy tematyczne na mikro projekty ekologiczne

Ratujemy i uczymy ratować

Program Edukacyjny “Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony był od kwietnia 2006 roku. Program RUR polegał na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajały się z tak ważnymi zagadnieniami i kształtowały właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Szkoła podstawowa przystąpiła do Programu dobrowolnie, a Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała  bezpłatne fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne.

Program „Znamię! Znam je?”

To program edukacyjny z zakresu profilaktyki czerniaka.

Program realizowany jest przez Fundację „Gwiazda Nadziei” we współpracy  z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, pod merytorycznym nadzorem Akademii Czerniaka oraz pod honorowym patronatem  Głównego Inspektora Sanitarnego.

Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Nie pal przy mnie proszę

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Czyste powietrze wókół nas

Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.  Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Znajdź właściwe rozwiązanie

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych

Trzymaj formę

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, a zwłaszcza promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Bieg po zdrowie

Celem programu  jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Skarby Bałtyku

 Program ma na celu popularyzację wiedzy o Morzu Bałtyckim, promocję polskiego rybołówstwa oraz zmianę nawyków żywieniowych i zachęcanie do większego spożycia ryb.