Projekt ogrodu szkolnego

12.06.2022

KAŻDY PROJEKT TO POZYTYWNA ZMIANA W NASZYM OTOCZENIU

W 2022 roku realizujemy projekt #WspólniedlaRegionu z Fundacją Lafarge WSPÓLNIE.

Spośród 222 wniosków nasza szkoła została wyróżniona i otrzymała wsparcie w postaci grantu na realizację edukacyjnego ogrodu przyszkolnego.

Celem naszego projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego dla uczniów i mieszkańców Wilczyc. Chcemy, aby ten projekt przyniósł wiele korzyści edukacyjnych, społecznych i estetycznych oraz wychodził naprzeciw potrzebom, które zwracają uwagę na świadome działania ekologiczne. Chcemy aby w procesie projektowania, tworzenia i dbania o wspólne dobro byli od samego początku zaangażowani młodzi ludzie.

Już wkrótce wzbogacimy naszą przyszkolną rabatę w nowe elementy: rośliny dekoracyjne, domki dla zapylaczy, tablice edukacyjne i ławeczki.

Wyniki naboru do programu: https://fundacjawspolnie.pl/program-grantowy/…