Projekt ,,Już pływam” w Gminie Dobra

26.04.2022

Gmina Dobra w dniach od 29 marca 2022r. do 31 października 2022r. realizuje projekt pod nazwą: „Już pływam”, w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, dofinansowany ze środków finansowych budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach którego będą odbywały się zajęcia nauki pływania i doskonalenia pływania na Pływalni Limanowskiej w Limanowej.

W projekcie uczestniczy 56 uczniów z klas I – III, w wieku 7 do 9 lat szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra(tj. Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w ZPO w Jurkowie, Szkoły Podstawowej w ZPO w Skrzydlnej, Szkoły Podstawowej w Chyszówkach, Szkoły Podstawowej w Wilczycach oraz Szkoły Filialnej w Półrzeczkach), którzy brali udział w zajęciach nauki pływania oraz uczniowie, którzy nie umieją pływać i nigdy wcześniej nie korzystali z zajęć na pływalni. Pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego to 14 000,00 zł, środki własne to 19 400,00 zł.

Program obejmuje cztery grupy szkoleniowe po 14 uczniów w każdej grupie, po 18 godzin dydaktycznych dla każdej grupy(tj. 9 wejść na basen po 2 godziny lekcyjne z 15 minutową przerwą pomiędzy lekcjami, zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu dla każdej grupy).Nauka pływania będzie prowadzona na Pływalni Limanowskiej w Limanowej przez wykwalifikowanych instruktorów, pod nadzorem ratowników zatrudnionych na Pływalni.

Projekt pn. „Już pływam” ma na celu zachęcić młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji, co niewątpliwie będzie hartować młody organizm, kształtować charakter, uczyć wytrwałości, cierpliwości, samodyscypliny, pokory, poprawiając tym samym kondycję i koordynację ruchową oraz zapobiegając tym samym wadom postawy i skrzywień kręgosłupa. Ponadto projekt promuje bezpieczne zachowanie się w wodzie. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.