Próbna ewakuacja 2022

24.10.2022

21 października 2022 roku w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły została przeprowadzona próbna ewakuacja.

Celem ćwiczeń było uświadomienie, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania. Po usłyszeniu alarmu, uczniowie, nauczyciele i pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki. Całą akcję nadzorowała i przeprowadzała Ochotnicza Straż Pożarna z Jurkowa.

Po zakończeniu ćwiczeń uczniowie mieli okazję obejrzeć z bliska samochód strażacki oraz poznać pracę strażaków. Dzieci mogły obejrzeć specjalistyczny sprzęt, wyposażenie wozu strażackiego a także zapoznać się z zasadami postępowania w miejscu zdarzenia i udzielania pierwszej pomocy.

Dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie za przeprowadzenie próbnej ewakuacji.