Obostrzenia w czasie pendemii

28.02.2021

Obostrzenia - COVID-19

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadzone nauczanie zdalne.

………………………

 

Harmonogram konsultacji:

Poniedziałek: ………………………
Środa: …………………………………
Piątek: …………………………………