,,Laboratoria przyszłości”

26.04.2022

„Laboratoria Przyszłości” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

„Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Rady Ministrów, finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

Celem inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Dobra znalazły się wśród beneficjentów programu. Gmina Dobra otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w łącznej kwocie 363 600,00 zł. Środki przyznawane są w zależności od ilości uczniów w szkołach.

Wysokość wsparcia udzielonego szkołom podstawowym z terenu Gminy Dobra wyniosła:

1. Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej – 123 600,00 zł

2. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Chyszówkach – 30 000,00 zł

3. Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie – 60 000,00 zł

4. Szkoła Filialna im. Wincentego Pola w Półrzeczkach – 30 000,00 zł

5. Zespół Placówek Oświatowych w Skrzydlnej – 60 000,00 zł

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Stróży – 30 000,00 zł

7. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wilczycach – 30 000,00 zł

Dzięki uzyskanemu wsparciu do szkół zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i urządzenia m.in.: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.