Konkurs fotografii przyrodniczej pt. ,, Przyroda mojej miejscowości w zimowej odsłonie”.

26.01.2022

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie.

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczycach  w II kategoriach wiekowych:

I kategoria : uczniowie klas 1- 4 ;

II kategoria: uczniowie klas 5 -8

2. Celem konkursu jest:

– ukazywanie piękna przyrody oraz zachęcanie do fotografowania, szczególnie obiektów przyrodniczych i krajobrazów;

–  propagowanie wśród dzieci zainteresowania przyrodą;

– uwrażliwienie na piękno przyrody w miejscu zamieszkania;

– odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów;

– poznawanie najbliższej okolicy, promocja naszego regionu.

 3. Temat konkursu brzmi: ,, Przyroda mojej miejscowości w zimowej odsłonie’’.

 Tematem zdjęć może być jakikolwiek obiekt przyrodniczy lub krajobraz w naszej miejscowości. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, najpiękniejsze miejsce, obiekt lub detal przedstawiający bogactwo przyrody ( roślina, zwierzę, krajobraz).

Zgłoszone prace muszą być wykonane osobiście przez uczestnika i nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.

4. Do konkursu autor może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia w formacie JPG.

Prace należy przesłać na adres: mogielica@op.pl, do dnia 4.03.2022.

5. Kryteria oceny.

Fotografie oceniane będą pod względem:

– zgodności z tematem,

-sposobu przedstawiania przekazanych treści,

– estetyki i walorów artystycznych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

6. Galeria zdjęć zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na wystawie pokonkursowej w szkole.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w marcu 2022 r.