Ekologiczny Stroik Bożonarodzeniowy

19.11.2021

Zachęcamy WSZYSTKICH UCZNIÓW do udziału w konkursie na ,,Ekologiczny Stroik Bożonarodzeniowy” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowe Centrum Ekologiczne.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, a także wymiana doświadczeń w zakresie dekoracyjnym.

Prace w konkursie będą ocenianie w kategoriach:

I. Dzieci w wieku szkół podstawowych klasy 1 do 4,

II. Dzieci w wieku szkół podstawowych klasy 5 do 8,

III. Młodzież szkół średnich,

IV. Osoby z organizacji pozarządowych, grup senioralnych, stowarzyszeń, (KGW),

V. Osoby objęte pomocą instytucjonalną (DPS, ŚDS, WTZ)

VI. Osoby indywidualne powyżej 18-stego roku życia nie spełniające kryteriów w/wkategorii

Stroik, najlepiej nawiązujący do folkloru i tradycji świąt Bożego Narodzenia lub/i zawierający elementy z otaczającego środowiska naturalnego prosimy przynosić do nauczyciela plastyki do 14 GRUDNIA 2021 R.

Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach. Komisja konkursowa może również przyznać wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.

https://powiat.limanowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/Regulamin-stroik-2021_nowy.pdf