Eko Świadomi – Młodzi Obywatele Małopolski

11.03.2022

Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu ,,Eko Świadomi – Młodzi Obywatele Małopolski”.

Celem projektu jest:
• uświadomienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym z obszaru województwa małopolskiego, jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest ochrona zasobów naturalnych ziemi (wody, powietrza, gleby) i właściwe nimi gospodarowanie;
• popularyzacja świadomości ekologicznej i wzrost liczby obywateli angażujących się w lokalne inicjatywy pro środowiskowe
• budowa więzi społecznych poprzez zbudowanie sieci powiązań działań ekologicznych
• organizacja zajęć włączających młodzież we wspólne inicjatywy dające możliwość rozwijania wrażliwości na środowisko naturalne, ochrony życia i zdrowia
• zapewnienie dostępu do aktywnego spędzania czasu na łonie natury połączonego z edukacją ekologiczną oraz pro zdrowotną.