Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2021

Dziś uroczysty i wzruszający dzień w naszej szkole – Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji Stowarzyszenie spod Ćwilina i Rada Rodziców zorganizowały przepiękną uroczystość w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wilczycach, na którą zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi oraz goście honorowi: byli dyrektorzy szkoły: Pani Maria Dudzik, Pani Helena Michałek, Pani Józefa Cierniak i obecna Pani Dyrektor Ewa Myszogląd.

Uczniowie klasy VI i VII pod kierunkiem Pani Doroty Naściszewskiej i Marii Kołodziej zaprezentowali piękny program artystyczny przepełniony bogactwem pięknych życzeń i dedykacji dla nauczycieli.

Bardzo wzruszający był występ najmłodszych uczniów naszej szkoły należących do Dziecięcego Zespołu Regionalnego, który prowadzi Pan Hubert Rapciak.

Zwieńczeniem uroczystości było wystąpienie Pani Dyrektor Ewy Myszogląd i byłej Pani Dyrektor Marii Dudzik, które podziękowały za występ i zorganizowanie tak pięknej uroczystości.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców i Stowarzyszeniu za piękne upominki i poczęstunek.